Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Lĩnh vực TTHC Công an
Cơ quan giải quyết Cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:

- Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. 

- Nộp hồ sơ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

- Nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các huyện, thành phố nơi đã làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

- Thẻ Căn cước công dân;

- Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có);

- Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: tại thành phố Phủ Lý: không quá 07 ngày làm việc;  Tại các khu vực còn lại không quá 07 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân hoặc mất giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đã được cấp.

Cơ quan thực hiện TTHC:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện. 

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Lệ phí: không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 


23. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trình tự thực hiện:

- Công dân điền thông tin yêu cầu vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện, trong Tờ khai Căn cước công dân, công dân ghi “có" yêu cầu cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

- Nộp hồ sơ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

- Thời gian trả “Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân" như thời gian ghi trên giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các huyện, thành phố nơi đã làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân

Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Sổ hộ khẩu; 

- Tờ khai Căn cước công dân (To khai can cuoc cong dan (mau CC01).doc

- Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân phieu thu nhan thong tin can cuoc cong dan (CC02).doc

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: tại thành phố Phủ Lý: không quá 07 ngày làm việc;  Tại các khu vực còn lại không quá07 ngày làm việc.

          Đối tượng thực hiện TTHC:

          Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp Chứng minh nhân dân (9 số) có yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân.

Cơ quan thực hiện TTHC:

 Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện. 

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Lệ phí: không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

​