Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 01/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/03/2021
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực văn bản Chính trị
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Người ký Nguyễn Thành Thăng
Trích yếu nội dung V/v ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026
Tệp đính kèm