Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo báo cáo huyện Nông thôn mới
Ngày hết hạn 14/01/2020
Trích yếu nội dung

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 201của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.