Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Nhân Bình năm 2020
Ngày hết hạn 27/03/2021
Trích yếu nội dung

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Nhân Bình năm 2020


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.