Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030
Ngày hết hạn 15/05/2021
Trích yếu nội dung Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Nhân
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.