Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Đăng ký công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân
Ngày hết hạn 21/08/2022
Trích yếu nội dung
V/v đăng ký công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.