Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Ngày hết hạn 15/03/2023
Trích yếu nội dung Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện.

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.