Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý Dự thảo quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT
Ngày hết hạn 19/06/2018
Trích yếu nội dung V/v xin góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin  
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.