Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Báo cáo thẩm tra xã Công Lý đạt chuẩn NTM
Ngày hết hạn 26/11/2023
Trích yếu nội dung

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Công Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.