Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý dự thảo Kế hoạch hõ trợ bao bì in nhán mác và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nôn nghiệp sạch
Ngày hết hạn 08/06/2018
Trích yếu nội dung

Hỗ trợ bao bì in nhãn mác và in te​m truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018 - 2019​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.