Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý dự thảo
Ngày hết hạn 11/04/2019
Trích yếu nội dung
V/v góp ý vào dự thảo mẫu đề cương hương ước​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.