Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý văn bản dự thảo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Nhân Hưng, Hòa Hậu năm 2019
Ngày hết hạn 16/07/2019
Trích yếu nội dung

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nhân Hưng năm 2019


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.