Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn đôn đốc ủng hộ quỹ khuyến học

Năm 2017 Tháng 5 năm 2017  
Công văn đôn đốc ủng hộ quỹ khuyến học

 

(*)
Sổ Công văn  
527/UBND-KH
(*) 527 (*)
UBND-KH  
Công văn  
   
(*)
Trịnh Thế Mạnh  
Phó chủ tịch  
30/05/2017 30/05/2017
       
Vv đôn đốc ủng họ Quỹ khuyến học năm 2017 (lần 2)
CV 527 ngay 30.5.17 cua UBND huyen.pdf

 

Tin liên quan