Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Lý Nhân 20222026/QĐ-UBND30/12/2021 document - 2021-12-30T152149.708.pdf
2
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2021Biểu mẫu 96,97,98,99,101,1021188/QĐ-UBND09/08/2021 CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 101.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 102.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 96.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 97.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 98.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 99.xlsx ; QĐ công khaiquyet toan 2020.docx
3
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021 2021Biểu mẫu 93,94,951187/QĐ-UBND09/08/2021 CÔNG KHAI 6 tháng biểu 93.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 94.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 95.xlsx ; QĐ công khai 6 tháng 2021.docx ; thuyet minh cong khai THU-CHI NS NN 6 tháng đầu năm 2021.doc
4
V/v công bố công khai số liệu giao thu sự nghiệp cho các đơn vị năm 2021 202173/QĐ-UBND04/02/2021 QD 73 ngay 04.02.2021 cua UBND huyen_0001.pdf
5
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 20212065/QĐ-UBND28/12/2020 Bieu du toan chi NS cap huyen.pdf ; Bieu so 81.pdf ; Bieu so 82.pdf ; Bieu so 83.pdf ; Bieu so 84.pdf ; Bieu so 89.pdf ; QD 2065 ngay 25.12.2020 cua UBND huyen.pdf
6
Công khai Quyết toán ngân sách NN năm 2019 2020QĐ 1037/QĐ-UBND13/08/2020 CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 101.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 102.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 96.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 97.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 98.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 99.xlsx ; QD 1037 ngay 30.7.2020 cua UBND huyen.pdf
7
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020Biểu 9QĐ 1036/QĐ-UBND13/08/2020 CÔNG KHAI 6 tháng biểu 93.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 94.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 95.xlsx ; QĐ 1036 ngay 30.7.2020 cua UBND huyen.pdf
8
Công khai ngân sách nhà nước năm 2020 cong khai du toan 202009/01/2020 cong khai du toan 2020.xls ; Quyết định công khai (1).pdf