Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023Biểu mẫu 81,82,63,84,85,891100 /QĐ-UBND 09/01/2023 Bieu 81.xlsx ; Bieu 82.xlsx ; Bieu 83.xlsx ; Bieu 84.xlsx ; Bieu 85.xlsx ; Bieu 89.xlsx ; QĐ công khai dt 2023.docx
2
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 2022Biểu mẫu 93,94,95640/QĐ-UBND01/08/2022 CÔNG KHAI 6 tháng biểu 93.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 94.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 95.xlsx ; QĐ công khai 6 tháng 2022.docx ; thuyet minh cong khai THU-CHI NS NN 6 tháng đầu năm 2022.doc
3
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Lý Nhân 2022Biểu mẫu 96, 97, 98, 99, 101, 102639/QĐ-UBND01/08/2022 CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 101 (2).xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 102 (2).xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 96 (2).xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 97 (2).xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 98 (2).xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2021 biêu 99 (2).xlsx
4
Quyết định về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Lý Nhân 20222026/QĐ-UBND30/12/2021 document - 2021-12-30T152149.708.pdf
5
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2021Biểu mẫu 96,97,98,99,101,1021188/QĐ-UBND09/08/2021 CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 101.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 102.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 96.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 97.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 98.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2020 biêu 99.xlsx ; QĐ công khaiquyet toan 2020.docx
6
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021 2021Biểu mẫu 93,94,951187/QĐ-UBND09/08/2021 CÔNG KHAI 6 tháng biểu 93.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 94.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 95.xlsx ; QĐ công khai 6 tháng 2021.docx ; thuyet minh cong khai THU-CHI NS NN 6 tháng đầu năm 2021.doc
7
V/v công bố công khai số liệu giao thu sự nghiệp cho các đơn vị năm 2021 202173/QĐ-UBND04/02/2021 QD 73 ngay 04.02.2021 cua UBND huyen_0001.pdf
8
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 20212065/QĐ-UBND28/12/2020 Bieu du toan chi NS cap huyen.pdf ; Bieu so 81.pdf ; Bieu so 82.pdf ; Bieu so 83.pdf ; Bieu so 84.pdf ; Bieu so 89.pdf ; QD 2065 ngay 25.12.2020 cua UBND huyen.pdf
9
Công khai Quyết toán ngân sách NN năm 2019 2020QĐ 1037/QĐ-UBND13/08/2020 CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 101.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 102.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 96.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 97.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 98.xlsx ; CÔNG KHAI QTNS năm 2019 biêu 99.xlsx ; QD 1037 ngay 30.7.2020 cua UBND huyen.pdf
10
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020Biểu 9QĐ 1036/QĐ-UBND13/08/2020 CÔNG KHAI 6 tháng biểu 93.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 94.xlsx ; CÔNG KHAI 6 tháng biểu 95.xlsx ; QĐ 1036 ngay 30.7.2020 cua UBND huyen.pdf
11
Công khai ngân sách nhà nước năm 2020 cong khai du toan 202009/01/2020 cong khai du toan 2020.xls ; Quyết định công khai (1).pdf