Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Một số nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Năm 2016 Tháng 3 năm 2016  
Hướng dẫn Một số nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Sổ văn bản:(*)

Ban bầu cử

 

Số/Ký hiệu VB:

10/HD-UBBC

Số theo sổ:(*)

10

Ký hiệu VB:(*)

HD-UBBC

 

Loại văn bản:

Công văn

 

Lĩnh vực VB:

   

Người ký:(*)

Tạ Thị Huyền

 

Chức vụ người ký:

Phó Chủ tịch Hội đồng

 

Ngày ký:

 

Ngày ban hành:

31/03/2016

Trích yếu:

Một số nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Tệp văn bản đính kèm:

HD 10 ngay 29.3.16 cua UBBC.pdf

Tin liên quan