Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Năm 2016 Tháng 2 năm 2016  
Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

 

Sổ văn bản:(*)

Sổ Công văn BCD

 

Số/Ký hiệu VB:

2/KH-UBBC

Số theo sổ:(*)

2

Ký hiệu VB:(*)

KH-UBBC

 

Loại văn bản:

Kế hoạch

 

Lĩnh vực VB:

   

Người ký:(*)

Trần Văn Hạnh

 

Chức vụ người ký:

Chủ tịch

 

Ngày ký:

24/02/2016

Ngày ban hành:

24/02/2016

Trích yếu:

Triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Tệp văn bản đính kèm:

KH 02 ngay 24.2.16 cua UBBC.pdf

Tin liên quan