Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2047-27/7/2016)

Năm 2016 Tháng 6 năm 2016  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2047-27/7/2016)

 

 
(*)
Sổ Kế hoạch  
68/KH-UBND
(*) 68 (*)
KH-UBND  
Kế hoạch  
   
(*)
Trịnh Thế Mạnh  
Phó chủ tịch  
28/06/2016 28/06/2016
   
   
 
Thường  
  UBND huyện Lý Nhân
hanam.gov.vn/lynhan/TaiLieu/Năm 2016/KH 68 ngay 28.6.16 cua UBND huyen.pdf
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2047-27/7/2016)
 
Tin liên quan