Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển" tại huyện Lý Nhân 2017-2020

Năm 2017 Tháng 7 năm 2017  
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển" tại huyện Lý Nhân 2017-2020

 

(*)
Sổ Kế hoạch  
70/KH-UBND
(*) 70 (*)
KH-UBND  
Kế hoạch  
   
(*)
Trịnh Thế Mạnh  
Phó chủ tịch  
28/07/2017 28/07/2017
   
   
 
Thường  
  UBND huyện Lý Nhân
V/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" tại huyện Lý Nhân giai đoạn 2017-2020
KH 70 ngay 28.7.2017 cua UBND huyen.signed.pdf
Tin liên quan