Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Năm 2017 Tháng 1 năm 2017  
Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

 

Sổ văn bản:(*)

Sổ Quyết định

 

Số/Ký hiệu VB:

22.067/QĐ-UBND

 

Số theo sổ:(*)

22.067

Ký hiệu VB:(*)

QĐ-UBND

 

 

Loại văn bản:

Quyết định

 

Lĩnh vực VB:

   

 

Người ký:(*)

Nguỵ Thị Tuyết Lan

 

Chức vụ người ký:

Chủ tịch

 

 

Ngày ký:

30/12/2016

Ngày ban hành:

30/12/2016

 

Trích yếu:

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước

 

Tệp văn bản đính kèm:

QD 22067 ngay 30.12.2016 cua UBND huyen.pdf

Tin liên quan