Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
18/08/2016
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 10/8/2016 của Thường trực HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân theo lịch tiếp công dân như sau