Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
10/01/2020
Quyết định duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đến năm 2035,tầm nhìn đến 2050
15/06/2017
Sáng 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 76, nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
08/09/2016
Qua 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 tại huyện Lý Nhân xuất hiện nhu cầu sử dụng đất của nhiều công trình, đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp của Quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai của các dự án trên địa bàn huyện. Nguyên nhân căn bản là có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất của huyện.UBND huyện Lý Nhân triển khai thực hiện dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Lý Nhân” để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cũng như đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội với quy hoạch sử dụng đất.
123
Previous Page 1-15 Next Page