Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chương trình, đề tài khoa học  
16/08/2018
Để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại với năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, không ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thiếu liên kết sang mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn tôi đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”.
09/05/2018
Sức mạnh của pháp luật là những chế tài, là sự cưỡng chế, bắt buộc thì sức mạnh của đạo đức là niềm tin cá nhân, là truyền thống dân tộc, là sức mạnh của dư luận xã hội. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức đạo đức, biến nhận thức đạo đức thành hành vi đạo đức, thành thực tiễn đạo đức là việc làm hết sức cần thiết trong đời sống xã hội nói chung và đội ngũ công chức nói riêng. Để góp phần nâng cao đạo đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức hiện nay tôi đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”.
12
Previous Page 1-15 Next Page