Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính cấp huyện Lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội cấp huyện  
23/05/2016
(gồm: Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội; đối tượng cần bảo vệ khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
123
Previous Page 1-15 Next Page