Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xây dựng hạ tầng phục vụ mô hình sản xuất đậu bắp, rau xuất khẩu xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Năm 2015 Tháng 2 năm 2015  
Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xây dựng hạ tầng phục vụ mô hình sản xuất đậu bắp, rau xuất khẩu xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Số hiệu

353/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xây dựng hạ tầng phục vụ mô hình sản xuất đậu bắp, rau xuất khẩu xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

13/2/2015

Ngày có hiệu lực

13/2/2015

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

Khoa học công nghệ

Cơ quan ban hành

UBND huyện

Người duyệt

CT-Trần Văn Hạnh

Download

Quyết định

Tin liên quan