Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy chế điều phối, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn

Năm 2017 Tháng 11 năm 2017  
Quyết định ban hành quy chế điều phối, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn

 

(*)
Sổ Quyết định  
5.562/QĐ-UBND
(*) 5.562 (*)
QĐ-UBND  
Quyết định  
   
(*)
Nguỵ Thị Tuyết Lan  
Chủ tịch  
02/11/2017 02/11/2017
   
   
 
Thường  
  UBND huyện Lý Nhân
V/v ban hành quy chế về cơ cấu điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Nhân

QD 5562 ngay 02.11.2017 cua UBND huyen.signed.pdf
Tin liên quan