UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 25/2024

Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
17/06/2024
07:00-17:00 Ngày tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện (cả ngày). Ông Thuấn Trụ sở tiếp công dân
07:00-11:00 Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện. Ông Nhương Hội trường huyện
14:00-17:00 Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ. Ông Nhương Hội trường huyện
Thứ 3
18/06/2024
07:00-11:00 Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2). Ông Nhương Phòng họp 302
09:00-11:00 Hội nghị triển khai hướng tuyến đường dây 22Kv, 35 kv cho các trạm biến áp chống quá tải năm 2025. Phòng họp A, tầng 4, Công ty Điện lực Hà Nam
08:00-11:00 Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Hội nghị giao ban Quý II/2024 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân Phòng họp tầng 2 -Trụ sở Thanh tra tỉnh
Thứ 4
19/06/2024
07:30-11:00 Tập huấn quán triệt những nội dung cơ bản Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Phòng họp 302; Điểm cầu các xã, thị trấn
14:00-17:00 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện làm việc với Công ty TNHH Phúc Lộc Ông Nhương Phòng họp 102
14:00-17:00 Tập huấn Công nghệ thông tin năm 2024. Ông Nhương Phòng họp 302
Thứ 5
20/06/2024
07:00-17:00 Ngày tiếp công dân (cả ngày) Ông Nhương Trụ sở tiếp công dân
Thứ 6
21/06/2024
07:00-17:00 Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất dự án khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2). Tại xã Chân Lý
Thứ 7
22/06/2024
...
Chủ nhật
23/06/2024
...

Ghi chú