Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo 35 tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tin tức, sự kiện  
Ban chỉ đạo 35 tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Chiều 10/01/2022, Ban chỉ đạo 35 huyện (Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện) tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch Covid-19 và đăng tải, chia sẻ các bài viết theo định hướng của Ban chỉ đạo 35 tỉnh. Đồng thời, phản bác các thông tin sai lệch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các luận điệu xuyên tạc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của huyện trong năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong năm 2021, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện đánh giá cao các hoạt động của Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Năm 2022, bên cạnh những thời cơ thuận lợi tạo điều kiện cho huyện phát triển, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

271702713_224235259865652_4092971150575948443_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện yêu cầu: BCĐ 35 huyện chủ động, tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng… nhất là các trang web, blog, "diễn đàn" thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; Phát hiện âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; Những thông tin sai sự thật trên địa bàn huyện; Tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xung quanh các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm; Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên dư luận xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để phát hiện và có biện pháp xử lí nghiêm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2022./.