Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ Phong trào thi đua dân vận khéo huyện Lý ...

Tin tức, sự kiện  
Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ Phong trào thi đua dân vận khéo huyện Lý Nhân triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.
Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ và BCĐ Phong trào thi đua dân vận khéo huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị giao ban công tác 7 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

7 tháng đầu năm 2021, mặc dù thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện vừa phòng chống dịch Covid 19 nhưng Ba Ban chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ và Phong trào thi đua dân vận khéo huyện Lý Nhân đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nổi bật là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,19%. Công tác tín ngưỡng tôn giáo ổn định. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Những tháng cuối năm 2021, Cả 3 BCĐ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy các giải pháp về công tác dân vận, công tác thực hiện quy chế dân chủ và công tác tôn giáo góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng NTM kiểu mẫu;  Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo. ​