Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân vận Huyện ủy tập huấn công tác dân vận năm 2022

Tin tức, sự kiện  
Ban Dân vận Huyện ủy tập huấn công tác dân vận năm 2022
​Chiều ngày 11/5/2022, Ban Dân vận Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

          Tại buổi tập huấn, trên 100 cán bộ làm công tác dân vận của huyện Lý Nhân đã được báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung chính của 2 chuyên đề gồm: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Các bước triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo"; các bước, quy trình và bộ tiêu chí xây dựng mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống văn hoá.

Các đại biểu.png

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng và hiểu sâu hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./a