Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân vận Huyện ủy triển khai phương phướng, nhiệm vụ năm 2024

Tin tức, sự kiện  
Ban Dân vận Huyện ủy triển khai phương phướng, nhiệm vụ năm 2024
Chiều ngày 06/12/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trần Minh Ngọc, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội huyện và lãnh đạo khối dân vận 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2023 các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực, đời sống xã hội. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,... Phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng với 84 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" cụ thể, thiết thực cùng nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, trong đó có 59 mô hình mới và 25 mô hình được nhân rộng. Trong năm, toàn huyện có 2 mô hình “Dân vận khéo" được công nhận mô hình cấp tỉnh và 10 mô hình được công nhận mô hình cấp huyện. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Việc tiếp xúc, đối thoại giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân được tăng cường. Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, người lao động. Các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của Ban Dân vận Huyện ủy với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện được chỉ đạo triển khai có hiệu quả.

17mv7.png

Đồng chí Phạm Thị Thủy - Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương

Năm 2024, Ban Dân vận các cấp của huyện tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.  Đồng thời, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Tăng cường bám sát cơ sở, theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

13mv5.png

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lý Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Vương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận các cấp của huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận; gắn công tác dân vận với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo hướng trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân. Chủ động nắm tình hình, tham mưu làm tốt công tác tham mưu, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham mưu lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội MTTQ. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền; triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền làm tốt công tác tôn giáo, tín ngưỡng, nhất là quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai có liên quan đến nguồn gốc đất tôn giáo./.​