Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế, HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quý I năm 2022

Tin tức, sự kiện  
Ban Pháp chế, HĐND huyện tổ chức giám sát công tác quý I năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm của HĐND huyện, trong 3 ngày, ngày 23,24,25/3/2022, Ban Pháp chế, HĐND huyện tổ chức giám sát công tác hướng dẫn triển khai và chỉ đạo tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 14/2021 ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tại 03 xã: Hòa Hậu, Nhân Bình, Chân Lý. Tham gia đoàn giám sát giám sát có các đồng chí thành viên đoàn giám sát, huyện ủy viên phụ trách xã và các ngành có liên quan.

Thông qua việc giám đã đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác từ đó nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động của thôn, tổ dân phố; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh tại địa phương trong việc bố trí xắp xếp, kiêm nhiệm, việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố cũng như việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp tại địa phương.

nhan binh.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân

Kết thúc đợt giám sát, Ban Pháp chế, HĐND huyện ban hành thông báo kết quả giám sát, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đưa ra những kiến nghị cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.