Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin nông thôn mới tháng 11/2018

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin nông thôn mới tháng 11/2018

          1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của các xã năm 2018, làm cơ sở chỉ đạo thực hiện đến năm 2019 có 100% số xã đạt xã NTM và đạt huyện NTM.

Chỉ đạo các ngành hướng dẫn rà soát, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã thuộc lĩnh vực phụ trách để đảm bảo kế hoạch đặt ra.

Đôn đốc 05 xã phối hợp với các ngành chuyên môn hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt đảm bảo đúng tiến độ để xét công nhân đạt chuẩn NTM năm 2018.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2- Kết quả cụ thể:

          * Công tác tổ chức triển khai, xử lý vi phạm về chuyển đổi ruộng trũng sang sản xuất đa canh thực hiện Kế hoạch 2993/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnhĐến nay, các xã đã hoàn thành việc lập biên bản; tiếp tục thực hiện việc xử lý các trường hợp vi phạm.

          * Kết quả thực hiện Kế hoạch 2923/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh: Đôn đốc các xã lập phương án xử lý các trường hợp tồn sót theo Kế hoạch 566 của UBND huyện. Chỉ đạo các phòng ban của huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án các hộ tồn sót theo Kế hoạch 566; Kế hoạch 2923.

          * Văn hóa: Đôn đốc các xã chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu nhà văn hóa trung tâm xã, sân vận động; điểm vui chơi giải trí; bổ sung trang thiết bị, khánh tiết các nhà văn hóa thôn, xóm để đạt chuẩn theo quy định.

          * Đề án phát triển chăn nuôi bò

          - Chăn nuôi bò sữa: Đến nay, trên địa bàn huyện có 657 con bò sữa với 25 hộ gồm: 311 con bò, 117 con bê tơ, 129 con bê con; giá sữa nhập cho các hộ chăn nuôi giữ mức ổn định từ 11.000-14.000 đồng/lít.

          - Dự án nuôi bò thịt tại xã Nhân Đạo: (01 hộ với diện tích trên 09ha): Đã có 61 con bò, bê; gồm: 52 con bò, 09 con bê (không thay đổi so với tháng trước).

          * Dự án chăn nuôi thủy sản Chân Lý: Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục hướng dẫn các hộ thực hiện Đề án phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hà Nam năm 2017 tại xã Chân Lý với diện tích 20ha (11 hộ).

          * Lĩnh vực phát triển sản xuất: Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn thủ tục để thực hiện tiêu chí số 13 về mô hình phát triển sản xuất, tính đến tháng 10 năm 2018 trên địa bàn huyện có 22/22 xã đạt tiêu chí số 13. Trong tháng có thêm xã Hợp Lý tổ chức ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân đến năm 2019.

          * Về Xây dựng cơ sở hạ tầng: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục về xây dựng cơ sở trường học, Trụ sở làm việc tại các xã: Nhân Đạo, Hợp Lý, Đạo Lý….nhà văn hóa trung tâm (Xuân Khê) và một số công trình khác.

          * Một số công trình trọng điểm khác:(Khối lượng thi công trong tháng)

          * Một số công trình trọng điểm khác:(Khối lượng thi công trong tháng)

            - Dự án cải tạo nâng cấp, kiên cố hoá hệ thống tưới tiêu tỉnh Hà Nam, trên địa bàn huyện Lý Nhân giai đoạn II (Xây dựng kênh và các công trình trên kênh C13 và SL 21): Đổ bê tông móng, thành kênh được 130m.

          - Cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền trần thương xã Nhân Đạo: Tạm dừng thi công phục vụ lễ hội.

          - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐH04 (tuyến Dốc Lưu - Chợ Quán), huyện Lý Nhân: Đơn vị thi công tạm dừng thi công do chưa GPMB.

          - Dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở kè đê bao bảo vệ bối, đê Hữu Hồng thuộc xã Phú Phúc: Trình thẩm định hồ sơ bổ sung.

          - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối khu DTQG Đền Trần Thương đến cầu Thái Hà: Thi công cống hộp qua đường; cấp phối mặt đường.

          - Dự án đường GTNT đến trung tâm các xã: Thi công lề đường tuyến đường ĐH.05 đi qua địa bàn xã Đức Lý. San gạt mặt bằng, thi công lớp móng CPĐD tuyến đường từ ĐH.04 đi Cầu Liệu thuộc xã Bắc Lý.

          - Dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh SL5 từ trạm bơm gốc đa đến quán Tân và kênh tưới, tiêu từ quán Tân đến sông Châu Giang xã Hợp Lý: Đã khởi công thi công. Thi công đào móng kênh, đổ bê tông đáy kênh, tường kênh được 200m.​


NTM