Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin nông thôn mới tháng 2/2019

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin nông thôn mới tháng 2/2019

1- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII).

          2- Đôn đốc Đảng uỷ các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tiếp tục triển khai các bước sưu tầm tư liệu, bổ sung, chỉnh sửa, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân, giai đoạn 1930 - 2020". Tổng hợp kết quả việc học tập chuyên đề năm 2019 và đăng ký nội dung “làm theo" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

          3- Tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn cấp ủy chi bộ và bố trí, sắp xếp cán bộ các thôn mới đảm bảo đúng quy trình, quy định.

          4- Quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân; đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị và tổ chức Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần  tại Đền Trần Thương năm 2019.

          5- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép; Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

          6- Quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thăm hỏi, động viên tân binh, đảm bảo giao quân năm 2019 đảm bảo đạt số lượng, chất lượng.

          7- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ đông xuân 2019 đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ và trong khung thời vụ theo kế hoạch; đặc biệt hoàn thành kế hoạch gieo cấy (trong tháng 02/2019). Tổ chức Lễ phát động trồng cây nhân dân đầu xuân năm 2019.

          8- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019  đối với 05 xã: Phú Phúc, Hòa Hậu, Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Đức Lý.​


NTM