Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Nông thôn mới tháng 4/2019

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin Nông thôn mới tháng 4/2019

1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

          Chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của các xã năm 2018, làm cơ sở chỉ đạo thực hiện đến năm 2019 có 100% số xã đạt xã NTM và đạt huyện NTM.

          Ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện giai đoạn 2016-2020.

            Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ với các xã đủ điều kiện xét công nhân Nông thôn mới năm 2019.

Đôn đốc 05 xã: Bắc Lý, Nhân Đạo, Tiến Thắng, Chính Lý và Hợp Lý phối hợp với các ngành chuyên môn hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt đảm bảo đúng tiến độ để xét công nhân đạt chuẩn NTM năm 2018.

Tập trung chỉ đạo khắc phục thiên tai, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng – vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ - thương mại trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

          2- Kết quả cụ thể:

          * Công tác tổ chức triển khai, xử lý vi phạm về chuyển đổi ruộng trũng sang sản xuất đa canh thực hiện Kế hoạch 2993/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnhĐến nay, các xã đã hoàn thành việc lập biên bản; tiếp tục thực hiện việc xử lý các trường hợp vi phạm.

          * Kết quả thực hiện Kế hoạch 2923/KH-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh: Đôn đốc các xã lập phương án xử lý các trường hợp tồn sót theo Kế hoạch 566 của UBND huyện. Chỉ đạo các phòng ban của huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án các hộ tồn sót theo Kế hoạch 566; Kế hoạch 2923 của UBND tỉnh.

          * Văn hóa: Đôn đốc các xã chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu nhà văn hóa trung tâm xã, sân vận động; điểm vui chơi giải trí; bổ sung trang thiết bị các nhà văn hóa thôn, xóm để đạt chuẩn theo quy định.

          * Đề án phát triển chăn nuôi bò

            - Chăn nuôi bò sữa: Đến nay, trên địa bàn huyện có  có 460 con bò sữa/25 hộ (254con bò, 136 con bê tơ, 70 con bê con).

          - Dự án nuôi bò thịt tại xã Nhân Đạo:

+ Hộ ông Phạm Hải Hưng xã Nhân Đạo với 65 con bò (52 con bò,13 con bê).

+ Hộ ông Phan Văn Đỗ xã Nhân Đạo: 85 con (75 con bò, 10 con bê).

          * Dự án chăn nuôi thủy sản Chân Lý: Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục hướng dẫn các hộ thực hiện Đề án phát triển sản xuất các khu nuôi trồng thủy sản tập trung tỉnh Hà Nam năm 2017 tại xã Chân Lý với diện tích 20ha (11 hộ).

          * Lĩnh vực phát triển sản xuất: Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn thủ tục để thực hiện tiêu chí số 13 về mô hình phát triển sản xuất, tính đến tháng 10 năm 2018 trên địa bàn huyện có 22/22 xã đạt tiêu chí số 13. Trong tháng có thêm xã Hợp Lý tổ chức ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân đến năm 2019.

          * Về Xây dựng cơ sở hạ tầng: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục về xây dựng cơ sở trường học, Trụ sở làm việc, Nhà văn hóa trung tâm và một số công trình khác.

          * Một số công trình trọng điểm khác:(Khối lượng thi công trong tháng)

- Dự án cải tạo nâng cấp, kiên cố hoá hệ thống tưới tiêu tỉnh Hà Nam, trên địa bàn huyện Lý Nhân giai đoạn II (Xây dựng kênh và các công trình trên kênh C13 và SL 21): Triển khai thi công đấu nối kênh C13; kênh SL21 tiếp tục thi công đá cấp phối đường bờ kênh.

          - Cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền trần thương xã Nhân Đạo: Dọn dẹp mặt bằng, sửa sang các hạng mục phục vụ lễ hội.

          - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐH04 (tuyến Dốc Lưu - Chợ Quán), huyện Lý Nhân: Thi công nền nút giao cầu không.

          - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối khu DTQG Đền Trần Thương đến cầu Thái Hà: Thi công cấp phối mặt đường được 340m, láng nhựa mặt đường được 90m. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

          - Dự án dường GTNT đến trung tâm các xã: Đổ bê tông tuyến đường từ Xóm Báng – Xóm Rặng thuộc xã Đức Lý, làm móng cấp phối đá dăm tuyến từ Sông Long Xuyên-Nội Kiếu thuộc xã Đức Lý; làm móng cấp phối đá dăm tuyến từ Miếu Ngoại xóm 6 – ĐT.492 (cống Hợp Lý), tuyến từ ĐT.492 – Ngã tư Xóm 7 thuộc xã Chính Lý; Xây kè đá tuyến đường từ Bà Xuân xóm 10 – Đê Sông Hông thuộc xã Phú Phúc. Đổ bê tông nhánh 1 tuyến 3 từ Nhà Văn hóa xóm Hạ - ĐT.979 thuộc xã Đức Lý; làm móng cấp phối đá dăm tuyến 3 từ ngõ Ông Kham – nghĩa địa mới thuộc xã Nhân Thịnh.

          - Dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh SL5 từ trạm bơm gốc đa đến quán Tân và kênh tưới, tiêu từ quán Tân đến sông Châu Giang xã Hợp Lý: Hoàn thiện công trình.

          - Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ của kho bạc nhà nước để làm trụ sở làm việc của Phòng TC - KH huyện: Hoàn thiện hồ sơ phục vụ thanh quyết toán công trình.

          - Dự án cải tạo, nâng cấp bối Nhân Hòa xã Hòa Hậu: Đào khuôn đường dải cấp phối móng đường được 1,2 km.

          - Dự án nâng cấp, cải tạo nhà làm việc các phòng, ban cơ quan huyện Lý Nhân: Thi công xây cổ móng, đổ cột, xây tường T1.

          - Dự án Đầu tư xây dựng bến xe khách trung tâm huyện Lý Nhân: GPMB để triển khai thi công.

          - Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nhân Mỹ từ QL.38B đến đường ĐH.11 huyện Lý Nhân: Thi công móng kè đá khoảng 880m, thân kè khoảng 800m.

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 (tuyến QL38B đi Cánh Diễm) xã Công Lý: Đã triển khai xong công tác lựa chọn nhà thầu.

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 (đoạn làng Chương): Đào nền, lề đường được 200m. Triển khai thi công tấm đan rãnh thoát nước. Thi công đào và lắp đặt tấm đan rãnh thoát nước được 150m.

          - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu di tích Đền Bà Vũ xã Chân Lý, huyện Lý Nhân: Cắm xong cọc mốc GPMB. Kiểm tra lại các cọc mốc GPMB. Đã chuyển Hồ sơ trích đo cho Trung tâm phát triển Quỹ đất để triển khai GPMB.​