Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Nông thôn mới tháng 6/2019

Bản tin Nông thôn mới  
Bản tin Nông thôn mới tháng 6/2019

          1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

         2- Chỉ đạo mở 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khoá I năm 2019; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác đối với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

          3- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lý Nhân với cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Bắc Lý.

          4- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          5- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai các hoạt động hè cho học sinh. Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

         6- Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch lúa, cây màu vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn phòng, chống, dập dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, xây dựng và tu bổ các công trình đê, kè, cống để chủ động, sẵn sàng đối phó khi có mưa, bão, úng.

          7- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 03 xã đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới (Đức Lý, Nhân Thịnh, Phú Phúc) để gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định; đôn đốc xã Xuân Khê hoàn thiện Đề án nông thôn mới kiểu mẫu.

          8- Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà thiếu nhi nhân Ngày“Vi chất dinh dưỡng" và Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/2019).


NTM