Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022.

Tin tức, sự kiện  
Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022.
Chiều 16/1/2022, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp tổ chức bế giảng lớp Bồi nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022.

Từ ngày 12/01-16/01/2022, 48 học viên là những thanh niên vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được hướng dẫn hát Quốc ca và Quốc tế ca. Trong quá trình học tập, các học viên luôn chấp hành nội quy lớp và học tập với tinh thần tập trung nghiêm túc. Sau khi tiếp thu các chuyên đề, 48/48 học viên của lớp đủ điều kiện viết bài thu hoạch cuối khóa.

271746854_227497772872734_3509264506561978077_n.png

Các học viên được cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng kết nạp Đảng

          Kết quả, có 72,9% học viên đạt loại khá, giỏi; 27,1% học viên đạt trung bình và được cấp chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; là cơ sở để những thanh niên ưu tú tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.