Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.08 (ĐH.13 cũ) từ Phú Cốc xã Phú Phúc đến QL 38B, huyện Lý Nhân

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.08 (ĐH.13 cũ) từ Phú Cốc xã Phú Phúc đến QL 38B, huyện Lý Nhân
Mục đích, yêu cầu: Đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối các tuyến đường trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương
 Lĩnh vực: Giao thông
Thời gian thực hiện: 2020-2021