Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Vĩnh Trụ xây dựng mô hình cán bộ hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo giai đoạn 2017 - 2020

Tin xã, thị trấn  
Cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Vĩnh Trụ xây dựng mô hình cán bộ hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo giai đoạn 2017 - 2020
Với cách làm linh hoạt của Ban Thường vụ Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ, mô hình “cán bộ, hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo giai đoạn 2017-2020” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân; là việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; tạo cơ sở ban đầu để giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định và nâng cao đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Trao tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập từ việc chăn nuôi bò nái sinh sản, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân. Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình hành động, bám sát nội dung kế hoạch và chỉ tiêu giao của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Lý Nhân “Về việc xây dựng mô hình cán bộ hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo”, Ban chấp hành Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã triển khai xây dựng kế hoạch theo từng năm và triển khai thực hiện đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện thực hành tiết kiệm để ủng hộ Chương trình. Hình thức tiết kiệm bằng tiền, tổ chức mua bò giống sinh sản tặng cho gia đình hội viên nông dân nghèo trong xã. Mức huy động thấp nhất như sau: đối với các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân thị trấn 50.000đ/người; cán bộ chi hội 30.000đ/người; hộ sản xuất kinh doanh giỏi 50.000đ/hộ; hội viên nông dân là l0.000đ/hội viên.

Đối tượng được tặng bò sinh sản là hội viên nông dân nghèo trong thị trấn Vĩnh Trụ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có khả năng chăm sóc và đảm bảo các điều kiện chăm sóc bò sinh trưởng và phát triển tốt sau khi được nhận nuôi nhằm giúp các hộ hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết trong tổ chức Hội, giúp các hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Mô hình đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu cao của cán bộ, hội viên nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm tại địa phương.

Giai đoạn 2017 – 2020, Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã vận động với số tiền: 96 trđ mua được 06 con bò trao cho 06 hộ nghèo. Đến nay đã có 01 con bê thế hệ 2 trao cho 01 hộ nghèo nâng tổng số đàn bò 07 con.

Số tiền ủng hộ trên, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ đã báo cáo với lãnh đạo địa phương; tổ chức hội nghị BCH mở rộng công khai số tiền ủng hộ; chỉ đạo các chi hội tổ chức họp bình xét hội viên nông dân nghèo đủ điều kiện, lập danh sách gửi về Hội Nông dân thị trấn. Các hộ được nhận bò rất được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, của cán bộ, hội viên nông dân, đây thực sự là sự động viên khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần để các hộ nghèo có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Trần Xuân Kỷ, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Trụ cho biết: Công tác lựa chọn, bình xét, thẩm định được đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai trong cán bộ, hội viên từ xã đến chi, tổ hội nên cán bộ, hội viên rất yên tâm, phấn khởi. Đặc biệt, bò giống trao tặng được Hội Nông dân thị trấn mua tại địa phương và công khai về giá cả nên đảm bảo về chất lượng giống, hợp điều kiện khí hậu, thức ăn... nên qua theo dõi bò phát triển rất tốt.

Với cách làm linh hoạt của Ban Thường vụ Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ, mô hình “cán bộ, hội viên, nông dân thực hành tiết kiệm tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo giai đoạn 2017-2020” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân; là việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; tạo cơ sở ban đầu để giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định và nâng cao đời sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Hội nông dân thị trấn Vĩnh Trụ