Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính quyền xã Chính Lý đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế

Tin tức, sự kiện  
Chính quyền xã Chính Lý đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế
Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, hàng năm cấp ủy, chính quyền xã Chính Lý đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng thôn, xóm để dân biết và thực hiện. Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, toàn xã có 86% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 30% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia văn hóa, văn nghệ; 100% các thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa và có sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa để nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.