Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện Lý Nhân hoàn thành xây dựng mô hình “Phòng tiếp công dân kiểu mẫu”

Tin tức, sự kiện  
Công an huyện Lý Nhân hoàn thành xây dựng mô hình “Phòng tiếp công dân kiểu mẫu”

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ", “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính" Công an huyện Lý Nhân đã triển khai mô hình “Phòng tiếp dân kiểu mẫu, vì nhân dân phục vụ" của công an huyện và công an các xã, thị trấn.

Phòng tiếp dân kiểu mẫu của Công an xã Đức Lý.png

Phòng tiếp dân kiểu mẫu của Công an xã Đức Lý

Từ mô mình cấp huyện được triển khai từ đầu tháng 3/2022, đến nay, công an 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lý Nhân đã hoàn thành xây dựng mô hình “Phòng tiếp công dân kiểu mẫu, vì nhân dân phục vụ". Để mô hình hoạt động hiệu quả, Lực lượng công an huyện, Công an xã, thị trấn đã tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền địa phương bố trí phòng làm việc và đầu cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đầy đủ trang thiết bị. Đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ có tinh thần, trách nhiệm, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và tận tụy với công việc, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện rà soát, phấn đấu rút ngắn thời gian trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân…

Từ khi đi vào hoạt động Phòng tiếp dân kiểu mẫu của Công an huyện, Công an 21 xã, thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết hàng nghìn thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi giải quyết của Công an huyện đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. Thông qua mô hình nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nhân dân phục vụ".