Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin tức, sự kiện  
Công an huyện vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tại hội nghị, các học viên là công an các xã, thị trấn trong huyện đã được nghiên cứu tổng quan về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nội dung chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Dự án; hướng dẫn Quy trình thu thập, cập nhật thông tin dân cư; kết quả kiểm tra, phúc tra lại thông tin dữ liệu đã thu thập tại xã, thị trấn; đánh giá tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.
Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng, tính cấp bách của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.​​