Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Danh sách hồ sơ trễ hạn từ ngày 01/01/2023 đến 30/9/2023

Thông báo  
Công khai Danh sách hồ sơ trễ hạn từ ngày 01/01/2023 đến 30/9/2023


THỐNG KÊ CHI TIẾT DANH SÁCH TRỄ HẠN TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN 30/9/2023
STTSỐ HỒ SƠNGÀY TIẾP NHẬNHẠN XỬ LÝNGÀY CÓ KẾT QUẢTHỜI GIAN TRỄ HẠNTỔ CHỨC/CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠBỘ PHẬN/ĐANG XỬ LÝ
1000.20.29.H25-230814-000214/08/2023 15:31:4416/08/2023 15:31:4416/08/2023 16:15:28Trễ hạn  43 phút.TRẦN DOÃN LUÂNUBND xã Chân Lý
2000.21.29.H25-230904-005907/09/2023 08:49:0028/09/2023 08:49:0028/09/2023 11:24:14Trễ hạn  2 giờ 35 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
3000.21.29.H25-230904-005807/09/2023 08:49:3028/09/2023 08:49:3028/09/2023 11:23:31Trễ hạn  2 giờ 34 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
4000.21.29.H25-230904-005707/09/2023 08:49:5928/09/2023 08:49:5928/09/2023 11:23:51Trễ hạn  2 giờ 33 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
5000.21.29.H25-230904-005607/09/2023 08:50:2728/09/2023 08:50:2728/09/2023 11:23:04Trễ hạn  2 giờ 32 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
6000.21.29.H25-230904-005507/09/2023 08:51:0528/09/2023 08:51:0528/09/2023 11:20:32Trễ hạn  2 giờ 29 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
7000.21.29.H25-230904-005407/09/2023 08:51:3028/09/2023 08:51:3028/09/2023 11:22:45Trễ hạn  2 giờ 31 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
8000.21.29.H25-230904-005307/09/2023 08:51:5928/09/2023 08:51:5928/09/2023 11:20:10Trễ hạn  2 giờ 28 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
9000.21.29.H25-230904-005207/09/2023 08:52:3628/09/2023 08:52:3628/09/2023 11:19:48Trễ hạn  2 giờ 27 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
10000.21.29.H25-230904-005107/09/2023 08:53:0428/09/2023 08:53:0428/09/2023 11:19:25Trễ hạn  2 giờ 26 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
11000.21.29.H25-230904-005007/09/2023 08:53:3328/09/2023 08:53:3328/09/2023 11:18:30Trễ hạn  2 giờ 24 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
12000.21.29.H25-230904-004907/09/2023 08:54:0128/09/2023 08:54:0128/09/2023 11:22:19Trễ hạn  2 giờ 28 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
13000.21.29.H25-230904-004807/09/2023 08:55:0828/09/2023 08:55:0828/09/2023 11:17:52Trễ hạn  2 giờ 22 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
14000.21.29.H25-230904-004707/09/2023 08:55:3728/09/2023 08:55:3728/09/2023 11:17:25Trễ hạn  2 giờ 21 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
15000.21.29.H25-230904-004607/09/2023 08:56:0528/09/2023 08:56:0528/09/2023 11:21:58Trễ hạn  2 giờ 25 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
16000.21.29.H25-230904-004507/09/2023 08:56:4428/09/2023 08:56:4428/09/2023 11:21:32Trễ hạn  2 giờ 24 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
17000.21.29.H25-230904-004407/09/2023 08:57:1928/09/2023 08:57:1928/09/2023 11:16:52Trễ hạn  2 giờ 19 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
18000.21.29.H25-230904-004307/09/2023 08:58:1328/09/2023 08:58:1328/09/2023 11:16:22Trễ hạn  2 giờ 18 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
19000.21.29.H25-230904-004207/09/2023 08:58:4428/09/2023 08:58:4428/09/2023 11:15:56Trễ hạn  2 giờ 17 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
20000.21.29.H25-230904-004107/09/2023 08:59:1428/09/2023 08:59:1428/09/2023 11:21:11Trễ hạn  2 giờ 21 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
21000.21.29.H25-230904-004007/09/2023 09:00:0728/09/2023 09:00:0728/09/2023 10:58:47Trễ hạn  1 giờ 58 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
22000.21.29.H25-230904-003907/09/2023 09:01:0628/09/2023 09:01:0628/09/2023 11:20:51Trễ hạn  2 giờ 19 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
23000.21.29.H25-230904-003807/09/2023 09:02:1628/09/2023 09:02:1628/09/2023 10:59:23Trễ hạn  1 giờ 57 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
24000.21.29.H25-230904-003707/09/2023 09:23:4828/09/2023 09:23:4828/09/2023 10:58:18Trễ hạn  1 giờ 34 phút.NGUYỄN THỊ KIM SINHUBND xã Chính Lý
25000.23.29.H25-230614-000814/06/2023 14:49:0615/06/2023 14:49:0616/06/2023 11:29:21Trễ hạn  6 giờ 40 phút.TRẦN THỊ HIỀNUBND xã Hòa Hậu
26000.23.29.H25-230614-000714/06/2023 14:49:3715/06/2023 14:49:3716/06/2023 11:29:08Trễ hạn  6 giờ 39 phút.TRẦN THỊ HIỀNUBND xã Hòa Hậu
27000.30.29.H25-230725-000131/07/2023 14:48:0601/08/2023 14:48:0602/08/2023 08:22:09Trễ hạn  3 giờ 34 phút.PHAN VĂN ĐOÀNUBND xã Nhân Mỹ
28000.18.29.H25-230511-000111/05/2023 07:59:1415/05/2023 07:59:1415/05/2023 11:02:13Trễ hạn  3 giờ 02 phút.LÃ THỊ NHUNGUBND Thị trấn Vĩnh trụ
29000.18.29.H25-230620-000120/06/2023 10:12:4021/06/2023 10:12:4021/06/2023 14:04:11Trễ hạn  1 giờ 51 phút.NGUYỄN VĂN HIẾNUBND Thị trấn Vĩnh trụ
30000.00.29.H25-230510-000110/05/2023 10:14:0211/05/2023 10:14:0211/05/2023 13:42:00Trễ hạn  1 giờ 27 phút.NGUYỄN ĐỨC HÙNGBộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân
31000.22.29.H25-230920-000721/09/2023 09:37:0025/09/2023 09:37:0025/09/2023 10:29:50Trễ hạn  52 phút.TẠ KHƯƠNG DUYUBND xã Công Lý
32000.38.29.H25-230619-000719/06/2023 11:05:4820/06/2023 11:05:4820/06/2023 16:15:39Trễ hạn  3 giờ 09 phút.NGUYỄN VĂN THÀNHUBND xã Đạo Lý
33000.26.29.H25-230428-000128/04/2023 08:49:5804/05/2023 08:49:5804/05/2023 09:45:39Trễ hạn  55 phút.CAO XUÂN THỦYUBND xã Nhân Bình
34000.27.29.H25-230510-000210/05/2023 16:14:4515/05/2023 16:14:4516/05/2023 09:32:28Trễ hạn  3 giờ 17 phút.NGUYỄN HÙNG TIẾNUBND xã Nhân Chính
35000.27.29.H25-230421-000621/04/2023 16:01:5128/04/2023 16:01:5104/05/2023 14:32:54Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 31 phút.TRẦN TUẤN ANHUBND xã Nhân Chính
36000.27.29.H25-230421-000521/04/2023 16:02:2428/04/2023 16:02:2404/05/2023 14:31:35Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 29 phút.TRẦN TUẤN ANHUBND xã Nhân Chính
37000.27.29.H25-230421-000421/04/2023 16:02:5328/04/2023 16:02:5304/05/2023 14:32:01Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 29 phút.TRẦN TUẤN ANHUBND xã Nhân Chính
38000.32.29.H25-230727-000927/07/2023 09:13:0701/08/2023 09:13:0703/08/2023 10:30:49Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 17 phút.TRẦN VĂN QUANGUBND xã Nhân Thịnh
39000.35.29.H25-230920-001020/09/2023 16:59:3321/09/2023 16:59:3321/09/2023 17:36:40Trễ hạn  37 phút.TRẦN LÝ THANHUBND xã Tiến Thắng
40000.35.29.H25-230920-000920/09/2023 16:59:5421/09/2023 16:59:5421/09/2023 17:36:31Trễ hạn  36 phút.TRẦN LÝ THANHUBND xã Tiến Thắng
41000.37.29.H25-230719-000119/07/2023 16:07:2520/07/2023 16:07:2521/07/2023 14:04:34Trễ hạn  5 giờ 57 phút.NGÔ THỊ CHIÊNUBND xã Xuân Khê
42000.36.29.H25-230407-000107/04/2023 10:12:5110/04/2023 10:12:5110/04/2023 15:39:33Trễ hạn  3 giờ 26 phút.ĐÀO VĂN HÒAUBND xã Văn Lý
43000.36.29.H25-230406-000707/04/2023 10:13:1710/04/2023 10:13:1710/04/2023 15:41:08Trễ hạn  3 giờ 27 phút.ĐỖ QUỐC VIỆTUBND xã Văn Lý
44000.36.29.H25-230406-000607/04/2023 10:13:4510/04/2023 10:13:4510/04/2023 14:47:46Trễ hạn  2 giờ 34 phút.LÊ ĐỨC ANHUBND xã Văn Lý
45000.36.29.H25-230406-000507/04/2023 10:14:0810/04/2023 10:14:0810/04/2023 15:40:21Trễ hạn  3 giờ 26 phút.ĐINH THỊ HOÀI NGỌCUBND xã Văn Lý
46000.36.29.H25-230407-000207/04/2023 10:27:5110/04/2023 10:27:5110/04/2023 15:47:35Trễ hạn  3 giờ 19 phút.THIỀU VĂN ĐIỀN - THIỀU VĂN CẢNHUBND xã Văn Lý