Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp huyện Lý Nhân

Năm 2015 Tháng 11 năm 2015  
công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp huyện Lý Nhân

 

 
(*)
Sổ Quyết định  
10.734/QĐ-UBND
(*) 10.734 (*)
QĐ-UBND  
Quyết định  
   
(*)
Trần Văn Hạnh  
Chủ tịch  

30/11/2015

download

01/12/2015

 

 

Tin liên quan