Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2024

I- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

1. Công tác xây dựng Đảng

Chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm 2021 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025 trong Đảng bộ tỉnh và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định điều động Bí thư đảng ủy cấp xã thuộc 09 xã để thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy cơ sở không phải người địa phương, gồm: Hợp Lý, Văn Lý, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Hòa Hậu, Tiến Thắng, Nhân Mỹ, Nhân Thịnh, Nhân Bình.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Huyện ủy với đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chỉ đạo duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo 35, thường xuyên chia sẻ, đăng tải các tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Biên soạn và phát hành Cuốn Thông tin nội bộ huyện; biên tập các tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử của Huyện ủy. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân" (Hội nghị qua truyền hình trực tiếp). Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm; qúy I năm 2024, tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 63 đồng chí quần chúng ưu tú là thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024.

Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026; 2025 - 2030; 2026 - 2031. Chỉ đạo hoàn thành việc thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy cấp xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Qúy I năm 2024, kết nạp được 12 đảng viên mới; tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 cho 177 đồng chí.

Huyện ủy đã ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; Quyết định phân công nhiệm vụ giám sát thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024. Chỉ đạo 100% tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT, cấp ủy cấp trên. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và liên quan đến đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên; quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ". Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng và đăng ký mô hình “Dân vận khéo" năm 2024; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024. Tăng cường công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung định hướng, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở những vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Lãnh đạo hoạt động chính quyền

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện năm 2023, triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Tiếp tục đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo các Ban HĐND huyện tổ chức giám sát quý I theo Nghị quyết HĐND huyện.

Chỉ đạo UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Duy trì nghiêm lịch tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Lãnh đạo công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực thực hiện các hoạt động, phong trào theo chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị; tập trung duy trì, thực hiện hiệu quả các mô hình, đề án. Chỉ đạo 18/21 xã, thị trấn tổ chức Đại hội MTTQ cơ sở. Chỉ đạo thành công Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên xã Xuân Khê, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đến ngày 20/3/2024 đã có 02/21 Hội LHTN cấp xã tổ chức Đại hội.

II- Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

1. Về lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ xuân năm 2024. Chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2024. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 03 xã: Nguyên Lý, Công Lý, Tiến Thắng đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Rà soát, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với 04 xã: Văn Lý, Phú Phúc, Nhân Nghĩa, Chân Lý.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất theo Nghị định số 148/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện công tác cấp GCNQSD đất còn tồn đọng trên địa bàn 21 xã, thị trấn. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án; quý I năm 2024, thực hiện giải phóng mặt bằng 16 dự án với tổng kinh phí GPMB giải ngân đạt 25 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã trên địa bàn huyện

Qúy I năm 2024, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Nhà nước ước đạt 121,4 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.183 tỷ đồng (đạt 20,5% KH). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.345 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm trước (đạt 21% KH). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.837 tỷ đồng (đạt 27,6% KH). Tổng thu ngân sách quý I đạt 643 tỷ đồng (đạt 24% KH tỉnh, 35% KH huyện); trong đó, thu từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 70 tỷ đồng (đạt 11,5% KH tỉnh, KH huyện).

2. Hoạt động văn hoá - xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương năm 2024 đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng quy định về hoạt động lễ hội. Tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023.

Ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, hoàn thành chương trình học kỳ I các cấp học. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Lý Nhân lần thứ VII năm 2024. Tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2; chỉ đạo trường THCS Nam Cao, Văn Lý thực hiện tốt và nâng cao các tiêu chuẩn của trường THCS chất lượng cao.

Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách, ưu đãi đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì, đảm bảo.

3. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao năm 2024 với 341 thanh niên (trong đó có 295 thanh niên nhập ngũ và 46 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân); đón nhận 258 quân nhân xuất ngũ. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tiếp tục duy trì cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh điện tử cho công dân; đẩy mạnh các mô hình của Đề án 06. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền, vận động nhân dân tự trang bị bình chữa cháy xách tay. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. 


Bản tin Nông thôn mới