Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Chính lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức, sự kiện  
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Chính lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng nay 27/3/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Chính lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc đại hội. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy lựa chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn huyện.

Dự Đại hội có đ/c Trần Thanh Sơn - Phó Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. đ/c Trần Văn Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Ngụy Thị Tuyết Lan - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện khóa 25, thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí bí thư Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 181 đại biểu chính thức được chọn cử từ 12 chi bộ, thay mặt cho 243 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. 

nhan chinh.jpg

Sản phẩm trưng bày tại Đại hội

Trong 2 ngày làm việc, từ ngày 26-27/3, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Nhân Chính đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Đảng bộ và nhân dân trong xã đã triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã làn thứ 25 đã đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 5,5%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11%, đến năm 2020 đạt 186 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2015, xã về đích nông thôn mới và không ngừng hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện; Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, Công tác dân vận,  mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Cải cách thủ tục hành chính được coi trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từ xã đến cơ sở thôn, xóm được nâng lên. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững. … Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã cũng đã kết nạp 28 đảng viên mới. Qua bình xét, đánh giá hàng năm có gần 92% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, nhất trí thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội. Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể như: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; giá trị thu từ CN – TTCN, XD tăng 11%/năm; phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025,...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần  thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội điểm Đảng bộ xã Nhân Chính thành công tốt đẹp, BTV Huyện uỷ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để các tổ chức cơ đảng rút kinh nghiệm và triển khai cho các Đảng bộ cơ sở còn lại tổ chức đại hội thành công hơn nữa./.