Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tin tức, sự kiện  
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Trong 2 ngày 09 và 10/4/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Nhân Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện tổ Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở. Dự Đại hội có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Nhân; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, các ban ngành, đoàn thể của xã cùng đại diện các tầng lớp Nhân dân xã Nhân Nghĩa.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Nhân Nghĩa tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai tích cực, đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm,... Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai tích cực. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm.

 46 (4).png

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Lý Nhân tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Vương 

​     Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ xã đã vận động Nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng, hiến trên 1.000 m² đất và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, lắp camera an ninh, trồng cây xanh,....; phối hợp triển khai xây mới 7 nhà Đại Đoàn kết với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; xây dựng 4 quỹ từ thiện nhân đạo với số tiền 324 triệu đồng. Cùng với đó, tích cực vận động, quyên góp ủng hộ các quỹ phòng chống thiên tại, dịch bệnh, quỹ vì người nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,46%. 100% các khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá và trên 95% gia đình

được công nhận gia đình văn hoá.
     Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Nhân Nghĩa tiếp tục tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về các khu dân cư với phương châm “Gần dân, sát dân và có trách nhiệm với Nhân dân". Đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xã; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
 

46 (2).png

Uỷ ban MTTQ xã Nhân Nghĩa khoá mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Vương 

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đổi mới, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nhân Nghĩa đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 Uỷ viên tham gia Uỷ ban MTTQ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Lý Nhân diễn ra trong thời gian tới./.