Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin tức, sự kiện  
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Sáng ngày 28/01/2024, UBMTTQ Việt Nam xã Phú Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên UB MTTQ Việt Nam huyện, LĐLĐ huyện.

12s1.png

Các đại biểu dự Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, công tác MTTQ của xã Phú Phúc tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về khu dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,9 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,44%. Qua bình xét hàng năm có 92,3% số hộ đạt gia đình văn hóa. Việc vận động, quản lý, sử dụng “ Quỹ vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau " bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, đã vận động được 92,5 triệu đồng, cùng với các cấp hỗ trợ xây mới 10 nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo với tổng số tiền 420 triệu đồng; cùng với các cấp, các ngành, các mạnh thường quân trao tặng quà cho 500 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn … với số tiền trên 120 triệu đồng nhân dịp lễ, tết…

14s4.png

 

Đồng chí Nguyễn Đức Nhương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

  Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc tiếp tục đề ra phương hướng và 06 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ​vững mạnh.

 

100s10.png

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc nhiệm kỳ 2024 - 2029  ra mắt tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã hiệp thương bầu ra 37 uỷ viên tham gia UB MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Phúc khóa XII, Nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Lý Nhân.