Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đài truyền thanh huyện Lý Nhân tổ chức tổng kết

Tin tức, sự kiện  
Đài truyền thanh huyện Lý Nhân tổ chức tổng kết
Đài truyền thanh huyện Lý Nhân tổ chức tổng  công tác phát thanh truyền thanh 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019 Ngành phát thanh - Truyền thanh của huyện Lý Nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; kịp thời phản ánh các hoạt động thời sự chính trị nổi bật và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong năm, Đài Truyền thanh huyện đã phát sóng 316 chương trình phát thanh tổng hợp, tăng 2 chương trình so với năm 2018, với 3115 tin, bài và 369 chuyên mục. Ngoài ra, còn cộng tác 565 tin, bài cho Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh; tham dự Liên hoan phát thanh truyền hình do đài tỉnh tổ chức và có 2 tác phẩm đạt giải ba. Bên cạnh đó, Đài đã làm tốt công tác tiếp âm, phát sóng, đảm bảo về chất lượng và thời lượng với trên 1300 giờ. 100% Đài truyền thanh cơ thở thực hiện tốt việc tiếp âm đài 3 cấp và làm từ 1-2 chương trình phát thanh địa phương mỗi tuần.

Năm 2020, Ngành phát thanh - truyền thanh huyện Lý Nhân tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và Đài PT-TH Hà Nam tuyên truyên tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 gắn với tuyên truyền việc  học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung tổ chức tuyên truyền cho sản xuất nông nghiệp; đảm vảo an toàn thực phẩm và các hoạt động vui xuân, đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tuyên truyền Lễ phát lương Đức Thánh Trần năm 2020; công tác tuyển quân và xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích suốt sắc trong công tác phát thanh truyền thanh năm 2019 đã được Đài PT-TH Hà Nam và UBND huyện Lý Nhân khen thưởng./​