Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đài Truyền thanh Lý Nhân: Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Sơ kết công tác phát thanh, truyền thanh ...

Tin xã, thị trấn  
Đài Truyền thanh Lý Nhân: Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Sơ kết công tác phát thanh, truyền thanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đài Truyền thanh huyện Lý Nhân tổ chức kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022), Sơ kết công tác phát thanh, truyền thanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

3.png

Đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng

Qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hệ thống đài truyền thanh của huyện Lý Nhân đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền; bám sát tôn chỉ mục đích và định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; bám sát các sự kiện quan trọng của Tỉnh, của Huyện để tuyên truyền; biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ cách làm hay trong lao động sản xuất...

6 tháng đầu năm 2022, Đài Truyền thanh Lý Nhân đã phát sóng 261 chương trình phát thanh tổng hợp, với 2.300 tin, bài; duy trì 9 chuyên mục với nhiều nội dung phản ánh phong phú. Ngoài ra, còn cộng tác 270 tin, bài với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh. Bên cạnh đó, Đài đã làm tốt công tác tiếp âm, phát sóng trên 672giờ, đảm bảo về chất lượng và thời lượng. 100% Đài truyền thanh cơ thở thực hiện tốt việc tiếp âm đài 3 cấp và làm từ 1-3 chương trình phát thanh địa phương/ tuần. 06 tháng cuối năm 2022, Đài truyền thanh huyện Lý Nhân và 21 đài truyền thanh xã, thị trấn tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và Đài PT-TH tỉnh tuyên truyên tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Duy trì và thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm phòng máy.

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp mà công tác PT-TT huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, nhân viên đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. ​