Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Chính Lý huyện Lý Nhân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức, sự kiện  
Đảng bộ xã Chính Lý huyện Lý Nhân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ xã Chính Lý huyện Lý Nhân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Chính Lý đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 6,5%/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%/năm; Sản xuất Công nhiệp, tiểu thủ công nghiệp -Xây dựng cơ bản tăng bình quân 5,7 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%;  Năm 2018 xã Chính Lý đạt xã NTM. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 84%, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 9,8%; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ 5 năm đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm có 96,6% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong  nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp được 25 đảng viên mới.

z1914987139919_8c02dbef036fd872af160493e7d0c2a7.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Hân- Phó chủ tịch HĐND huyện chúc mừng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Chính Lý đề ra 3 khâu đột phá và 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020; hàng năm có từ 90% số chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Chính Lý lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025.